Av. de Sant Antoni 32B, 1er, Edifici Els Arcs AD400 La Massana

Legal notice

1. INFORMACIÓ LEGAL I ACCEPTACIÓ 

 
De conformitat amb la Llei 12/2013 de 13 de juny que regula el comerç i el comerç electrònic, així com la Llei 35/2014 del 27 de novembre de serveis de confiança electrònica, en el present Avís Legal regulem l’accés i utilització del lloc web www.diquital.ad (en endavant, “Lloc Web") i de l’aplicació mòbil (en endavant, “Aplicació”) que DIQUITAL, SAU (en endavant, "Diquital" o "Nosaltres") posa a disposició dels usuaris d'internet i clients (en endavant, "l'Usuari" o "Usuaris", el “Client” o els “Clients”) amb la finalitat de proporcionar-los informació sobre els nostres serveis i productes oferts, així com possibilitar la contractació d'aquests. 
 
S’entén per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats del Lloc Web.  
 
El titular del present Lloc Web i Aplicació és DIQUITAL, SAU amb domicili social al Principat d’Andorra, Av. Sant Antoni, 32B, 1r, Edifici Els Arcs (AD400 La Massana) i amb Número de Registre Tributari A-716334-K, inscrita al Registre de Societats Mercantils amb número 21248 llibre S-404, folis 481-490 i amb número de Registre de Comerç del Principat d'Andorra 4043425.  

Pot contactar amb nosaltres, a través del telèfon d’atenció al client 621253. 

L’accés i navegació d’un Usuari pel Lloc Web i Aplicació implica l’acceptació sense reserves del present Avís Legal. 

Diquital pot oferir a través del Lloc Web i Aplicació serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà l’Usuari en cada cas concret.  

Els Usuaris han de llegir atentament aquest Avís Legal, la Política de Privadesa i la Política de Galetes, en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el mateix, ja que aquests poden patir modificacions sense previ avís. 
 

​2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 


Tots els continguts del Lloc Web i Aplicació, entenent per aquests a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, enllaços, continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els "Continguts") són propietat intel·lectual de Diquital o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent de propietat intel·lectual sobre els mateixos, excepte aquells que resultin estrictament necessaris per a l'ús del Lloc Web i de l’Aplicació.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Diquital o tercers, sense que pugui entendre que l'accés al Lloc Web i/o Aplicació atribueixi cap dret sobre les mencionades marques, noms comercials i / o signes distintius. 
 

3. CONDICIONS D'ÚS DEL LLOC WEB 


L'Usuari s'obliga a fer un ús correcte del Lloc Web i de l’Aplicació de conformitat amb la legislació andorrana i el present Avís Legal: 

  • General: L'Usuari respondrà davant Diquital o front tercers de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. Queda expressament prohibit l'ús del Lloc Web i de l’Aplicació amb finalitats lesives de béns o interessos de Diquital o de tercers o que,, de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics o productes i aplicacions informàtiques de Diquital o de tercers.  
  • Continguts: Amb caràcter merament enunciatiu, l'Usuari d'acord amb la legislació vigent haurà d'abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per Diquital o per qui ostenti la titularitat dels drets d'explotació, si és el cas. 
  • Formulari de Recollida de Dades: Sense perjudici del que disposa la clàusula 5 d'aquest Avís Legal, així com en la Política de Privadesa d'aquest Lloc Web i de l’Aplicació, la utilització de determinats serveis o sol·licituds dirigides a Diquital estan condicionades al previ ompliment del corresponent registre d’Usuari. Tota la informació que faciliti l'Usuari a través dels formularis de la pàgina web i de l’aplicació als efectes anteriors o qualsevol altre haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a Diquital perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l'Usuari. En tot cas, serà l'Usuari l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i els perjudicis que causi a Diquital o a tercers per la informació que faciliti. 
 

4. ACCÉS AL LLOC WEB I CONTRASENYES


L’accés al Lloc Web i Aplicació per part dels Usuaris té caràcter lliure i gratuït. Alguns dels serveis i continguts oferts per Diquital poden trobar-se subjectes a contractació prèvia del servei i al pagament d’una quantitat de diners en la forma que es determini en les condicions particulars i, en aquest cas, es posaran a la seva disposició de manera clara. 

Queda prohibida la contractació de productes a través del Lloc Web per part de menors d’edat, havent d’obtenir, degudament i amb anterioritat, el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables dels actes que duguin a terme els menors al seu càrrec.

Si per a la utilització d’un servei en el Lloc Web i/o Aplicació, l’Usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si, a conseqüència del registre, es dota a l’Usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i mantenir en secret la contrasenya per a accedir a aquests serveis. Els Usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrades per Diquital i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanentment, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’Usuari la utilització dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’Usuari.

L’Usuari està obligat a notificar, de manera immediata, a Diquital qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, pèrdua o l’accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin tals fets, Diquital quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes per tercers no autoritzats.

 

5. LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS


Diquital es compromet a fer els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer al Lloc Web i Aplicació. En qualsevol cas, Diquital estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer, sempre que no li siguin imputables. 

Ens reservem el dret a interrompre l'accés al Lloc Web i Aplicació sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per problemes de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa fundada.

Diquital no garanteix que el Lloc Web, Aplicació i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles errors de seguretat ni dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivat per causes alienes a Diquital, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Diquital.

Així mateix, Diquital no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència al Lloc Web i Aplicació.

 

6. ENLLAÇOS DE TERCERS


Tant el Lloc Web com l’Aplicació, poden incloure dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (en endavant "Llocs enllaçats"). 

En cap cas, l'existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar l'existència d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de Diquital amb les manifestacions, continguts o serveis oferts.

Els Usuaris que decideixin visitar i/o utilitzar qualsevol dels Llocs Enllaçats, ho faran pel seu compte i risc i hauran de prendre les mesures de protecció oportunes.

 

7. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS


Diquital adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades, tot això, conforme al que estableix la normativa andorrana de protecció de dades de caràcter personal.

L’Usuari podrà proporcionar a Diquital les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen en el Lloc Web. Aquests formularis incorporen un text legal en matèria de protecció de dades personals que dona compliment a les exigències establertes al Reglament Europeu de Protecció de Dades.

De la mateixa manera, Diquital podrà obtenir dades de caràcter personal originades per la seva navegació i/o ús del Lloc Web i Aplicació, d’acord amb la nostra Política de Privadesa.

Preguem que llegeixi atentament els textos legals, en particular la nostra Política de Privadesa, abans de facilitar les seves dades de caràcter personal. 

 

8. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ


En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació del present Avís Legal, serà d’aplicació la legislació andorrana i els jutjats i tribunals del Principat d’Andorra seran els competents en la matèria.